Informace o činnosti České asociace střihačů ovcí

Účel asociace

 

Je sdružit střihače ovcí v ČR pro propagaci, prezentaci a popularizaci odborné a profesionální činnosti, jenž bude nabízena chovatelům ovcí. Systematicky usilovat o zvyšování odborné úrovně svých členů a poskytnout jim podporu či pomoc, jakož i poskytovat záruky za práci členů asociace.

 

Hlavní činnost spolku

 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a) organizování kurzů pro získání a zvýšení kvalifikace,

b) realizace ukázek střihání ovcí, pořádání seminářů, prezentací a vydávání článků či publikací,

c) pořádání a podílení se na soutěžích ve stříhání ovcí,

d) poskytování bezplatné poradenské, konzultační a informační činnosti o stříhání ovcí,

e) praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,

f) sjednotit kvalitu poskytovaných služeb a podmínek pro práci střihače.